Huiskamer

Datum/Tijd
12/09/2018 - 10/07/2019
09:30 - 11:30

Zaal: Brasserie

Geen inloop:
2018:
24 oktober
26 december
2019
2 januari
20 februari
1 mei

In de huiskamer vinden activiteiten plaats, waaraan iedereen aan kan deelnemen. De maandelijkse thematische bijeenkomsten zijn hiervan een voorbeeld. De huiskamer is een plek van waaruit bewoners zelf initiatief kunnen nemen voor activiteiten in het wijkcentrum en de wijk. Zij worden daarbij ondersteund door vrijwilligers en beroepskrachten van het wijkcentrum. De huiskamer is ook de plek waar onder andere de gebied consulent, wijkagent en budgetbeheer hun spreekuur houden. De huurders van het wijkcentrum kunnen ook activiteiten in de huiskamer organiseren. Ook hierbij gaat het om activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. De sfeer in de huiskamer is gemoedelijk. Vrijwilligers en betaalde krachten staan open voor iedereen die langs wilt komen.

Dag                 : woensdag
Tijd                  : 10.00-11.30 uur
Kosten             : geen
Informatie        : activiteiten@thuisinoverdie.nl

Inschrijven