KNNV

Datum/Tijd
25/09/2019 - 27/11/2019
20:00 - 22:00

Zaal: Don Bosco zaal

Bijeenkomsten in 2019 op:
25 september
23 oktober
27 november

Bijeenkomsten in 2020 op:
22 januari
26 februari
23 september
28 oktober
25 november

DATUM: woensdag 23 oktober 2019

PLAATS: Alkmaar

Van: KNNV Alkmaar-Den Helder, Vereniging voor veldbiologie,
en IVN Noord-Kennemerland

 

Woensdag 23 oktober: Lezing door Joliene Wennink – “De wolf in Nederland”

 

Joliene Wennink heeft in haar studies Biologie en Natuur- en Bosbeheer vooral aandacht gegeven aan ecologie en conservatie van de natuur.

Zij is verbonden aan de Zoogdierenvereniging en heeft daarvoor een leefgebied- analyse voor de goudjakhals in Nederland uitgevoerd en valideert nu o.a. wolvenmeldingen voor het Wolvenmeldpunt.

Daarnaast geeft en coördineert zij lezingen voor Wolven in Nederland, www.wolveninnederland.nl

De lezing De Wolf en de Goudjakhals in Nederland zal gaan over de opmars van de wolf en de goudjakhals in West-Europa en in het bijzonder in Nederland.

Voor de wolf zal aan bod zal komen de geschiedenis van de wolf, ecologie, de vraag of Nederland een geschikt gebied is, bescherming van vee en de huidige stand van zaken.

Voor de goudjakhals zal, na een introductie van de goudjakhals waarin de ecologie, verspreiding, dieet en leefomgeving worden aangestipt, worden ingegaan op de leefgebiedanalyse en de huidige stand van zaken. Zie ook www.knnv.nl/alkmaar

 

Organisatie KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder, de vereniging voor veldbiologie.

De lezing is in Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BG Alkmaar.
Aanvang 20.00 uur, einde ± 22.00 uur. Toegang gratis. Zie ook www.knnv.nl/alkmaar.

Inschrijven