Koninklijk Gezelschap PHYSICA

Datum/Tijd
07/10/2019 - 01/04/2020
20:00 - 22:00

Zaal: Don Bosco zaal

Van oktober t/m april
Elke 1e maandag van de maand

Koninklijk Genootschap PHYSICA

Natuur- en Letterkundig Genootschap
Nemo Solus Satis Sapit”
opgericht te Alkmaar in 1782
www.genootschap-physica.nl

secretariaat en vestiging: Braspenningstraat 91
1827 JW Alkmaar
telefoon: 072-5613896
email: secr@genootschap-physica.nl

 

Het Koninklijk Genootschap Physica is een Natuur- en Letterkundig Genootschap dat is opgericht in 1782.

In de maanden oktober tot en met april organiseren wij voor onze leden lezingen op wetenschappelijk niveau. Bovendien hebben we jaarlijks een tweetal excursies.

Onze bijeenkomsten worden steeds gehouden in het Wijkcentrum Thuis in Overdie.

 

Als u een bijenkomst bij wilt wonen bent u van harte welkom: de toegang voor gasten is gratis. Het enige dat we vragen is uw registratie als gast bij de ingang.

 

Het lezingenprogramma voor het komend seizoen 2019-2020:

2 oktober: prof. dr. D.M. Gavrilla: “Intelligente vehikels, heden en in de voorspelbare toekomst”

4 november: prof. dr. P.M. Sijpesteijn: “Ziek, zwak en misselijk: brieven met klachten en rampen uit Middeleeuws Egypte”

2 december: prof. dr. J. Batenburg: “3d-imaging”

6 januari: prof. dr. D.I. Boomsma: een onderwerp uit de Biologische Psychologie

3 februari: prof. dr. C.J.M. Zijlmans: een onderwerp uit de Kunstgeschiedenis van de Nieuwste Tijd”

2 maart: prof. dr. J. van der Oost: “CRISP-Cas, van biologie tot toepassing”

6 april: prof. dr. B. Franke: “Genetica bij ADHD, autisme en dyslexie”

 

Alle voordrachten beginnen om 20:00 uur en eindigen om 22:00 uur. Aan deze tijdstippen worden stipt vastgehouden.

 

Voor meer informatie kunt terecht op onze website www.genootschap-physica.nl

Alkmaar, 26 september 2019

Aan leden en genodigden,

Convocatie voor de bijeenkomst van maandag 7 oktober 2019

Het bestuur nodigt u uit voor de eerste bijeenkomst van het 237e verenigingsjaar op maandag
7 oktober aanstaande om 20:00 uur stipt in het Wijkcentrum Thuis in Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

Deze avond zal spreken:
Prof. dr. D.M. (Dariu) Gravila
Hoogleraar Intelligent Vehicles aan de Technische Universiteit Delft
over:

Intelligente voertuigen, heden en in de voorspelbare toekomst

Dariu M. Gavrila behaalde zijn masterdiploma aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vervolgens promoveerde hij in 1996 in de computerwetenschappen aan de Universiteit van Maryland in de VS. In 1996 was hij als Visiting Researcher verbonden aan het MIT Media Laboratory. Van 1997 tot 2016 werkte hij bij Daimler R&D in Ulm, Duitsland, waar hij uiteindelijk Distinguished Scientist werd. Van 2004 tot 2018 was hij tevens deeltijdhoogleraar in Intelligent Perception Systems aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2016 leidt hij de Intelligent Vehicles group aan de TU Delft als gewoon hoogleraar.
Gedurende de laatste twintig jaar heeft prof. Gavrila onderzoek verricht aan visuele systemen gericht op het detecteren van mensen en hun activiteiten, in het bijzonder aan intelligente voertuigen, slimme surveillance and sociale robots. De resultaten van zijn research bij Daimler naar voetgangersdetectie ter voorkoming van aanrijdingen werden met succes toegepast in de Mercedes-Benz S-, E-, and C-modellen (2013-2014). Zijn huidige onderzoek betreft zelfrijdende auto’s in complexe stedelijke omgevingen en richt zich in het bijzonder op het anticiperen op het gedrag voetgangers en fietsers.
Prof. Gavrila ontving o.a. de I/O 2007 Award van de NWO en in 2014 de IEEE Intelligent Transportation Systems Application Award. Zijn website is www.gavrila.net (tot 2016). De website van zijn onderzoeksgroep is www.intelligent-vehicles.org (sinds 2016).

Met vriendelijke groeten,
Geert Muggen, secretaris Koninklijk Genootschap Physica

Inschrijven