Koninklijk Gezelschap PHYSICA

Datum/Tijd
07/10/2019 - 01/04/2020
20:00 - 22:00

Zaal: Don Bosco zaal

Van oktober t/m april
Elke 1e maandag van de maand

Koninklijk Genootschap PHYSICA

Natuur- en Letterkundig Genootschap
Nemo Solus Satis Sapit”
opgericht te Alkmaar in 1782
www.genootschap-physica.nl

secretariaat en vestiging: Braspenningstraat 91
1827 JW Alkmaar
telefoon: 072-5613896
email: secr@genootschap-physica.nl

 

Het Koninklijk Genootschap Physica is een Natuur- en Letterkundig Genootschap dat is opgericht in 1782.

In de maanden oktober tot en met april organiseren wij voor onze leden lezingen op wetenschappelijk niveau. Bovendien hebben we jaarlijks een tweetal excursies.

Onze bijeenkomsten worden steeds gehouden in het Wijkcentrum Thuis in Overdie.

Als u een bijenkomst bij wilt wonen bent u van harte welkom: de toegang voor gasten is gratis. Het enige dat we vragen is uw registratie als gast bij de ingang.

Alle voordrachten beginnen om 20:00 uur en eindigen om 22:00 uur. Aan deze tijdstippen worden stipt vastgehouden.

 

Voor meer informatie kunt terecht op onze website www.genootschap-physica.nl

Alkmaar, 24 oktober 2019

Aan leden en genodigden,

Convocatie voor de bijeenkomst van maandag 2 december 2019

Het bestuur nodigt u uit voor de derde bijeenkomst van het 237e verenigingsjaar op maandag
2 december aanstaande om 20:00 uur stipt in het Wijkcentrum Thuis in Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

Deze avond zal spreken over:

Tomografie: met wiskunde binnenin objecten kijken

Professor Batenburg bericht ons:
In deze lezing zal ik laten zien hoe wiskunde ons in staat stelt binnenin een object te kijken zonder het open te maken. Met behulp van tomografie kunnen we berekenen hoe het inwendige van een object eruit ziet op basis van een serie Röntgenfoto’s, opgenomen vanuit verschillende hoeken. Het “object” kan bijvoorbeeld een medische patiënt zijn die een CT-scan ondergaat in het ziekenhuis, maar ook een computerchip die met behulp van een elektronenmicroscoop wordt onderworpen aan een kwaliteitscontrole.

Het onderzoek naar tomografie begon ruim een eeuw geleden toen Johann Radon in 1917 zijn artikel publiceerde over wat nu bekend staat als de “Radon Transformatie”. Sinds die tijd heeft de tomografie zich ontwikkeld tot een volwassen vakgebied binnen de wiskunde, waarin ideeën samenkomen uit de analyse, meetkunde, lineaire algebra en optimalisatie. De kracht van de onderliggende wiskunde zien we terug in het feit dat dezelfde rekenmethoden kunnen worden toegepast voor het visualiseren van inwendige structuren van nanomaterialen met microscopen als voor het in beeld brengen van het inwendige van sterren uit telescoopbeelden.

Prof. dr. K.J. (Joost) Batenburg

Hoogleraar Discrete Wiskunde en Tomografie aan de Universiteit Leiden

Na een inleiding in de tomografie, haar toepassingen en het onderliggend wiskundig model, zal ik ingaan op vragen als: “hoeveel kijkrichtingen hebben we nodig om een betrouwbaar beeld te berekenen?” en “hoe kunnen we het benodigd aantal Röntgenbeelden nog verder verlagen?”. Tot slot zal ik laten zien dat we ook met behulp van wifi-signalen 3D scans kunnen maken.

Prof. Batenburg (1980) studeerde Wiskunde en Informatica aan de Universiteit Leiden. Na promotieonderzoek bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam werkte hij gedurende vier jaar als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, waarna hij in 2010 terugkeerde naar het CWI als onderzoeker. In 2012 werd hij benoemd tot deeltijdhoogleraar aan het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden. Sinds de oprichting in 2016 leidt hij de groep Computational Imaging bij het CWI, die inmiddels 17 onderzoekers telt. Voor zijn onderzoek op het gebied van beeldreconstructie ontving hij diverse belangrijke prijzen en subsidies, waaronder een VIDI beurs (2010), een VICI beurs (2016) en de Nederlandse Prijs voor ICT Onderzoek (2018).


Toelating nieuwe leden

Op de bijeenkomst van 4 november werden de heer drs. P. Bok uit Bergen, de heer ing. J.M. Groen uit Heerhugowaard en de heer drs. P.H. Tekelenburg uit Heiloo als lid van het genootschap bevestigd.
Op de bijeenkomst van 2 december aanstaande zal de leden worden gevraagd te beslissen over de toelating van de heer prof. dr. A. Brutel de la Rivière uit Bergen, de heer H. van Amelsfoort uit Haarlem en de heer drs. J. Stroomer uit Alkmaar. De heer Brutel was hoogleraar cardio-pulmonle chirurgie aan de Universiteit Utrecht, de heer Van Amelsfoort is werkzaam als bouwkundige in Haarlem en de heer Stroomer was werkzaam bij de Provincie Groningen op het gebied van de ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Excursies

De excursie naar de Zeesluizen in IJmuiden op 13 november is door de deelnemers als uiterst plezierig ervaren. De eerstvolgende excursie wordt gehouden op woensdagmidag 11 maart 2020. We worden dan ontvangen in het gerestaureerde gebouw van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (het Trippenhuis) in Amsterdam. Informatie over deze excursie en over de wijze waarop u zich kunt aanmelden ontvangt u in januari.

Eerstkomende bijeenkomsten van het Genootschap:

-maandag 6 januari 2020: prof. dr. D.I. Boomsma over “Genetica van het gedrag: tweeling en DNA onderzoek”

-maandag 3 februari 2020: prof. dr. C.J.M. Zijlmans met een onderwerp uit haar vakgebied “Hedendaagse Kunstgeschiedenis”

-maandag 2 maart 2020: prof. dr. J. van der Oost over: “CRISPR-Cas, van biologie tot toepassing”

 

Met vriendelijke groeten,
Geert Muggen, secretaris Koninklijk Genootschap Physica

Inschrijven