KNNV cursus

Datum/Tijd
08/04/2020
19:30 - 22:30

Zaal: Gele zaal

Cursusdata 2020:
8, 15 & 22 april
6, 13 & 20 mei

Woensdag 22 januari 2020: Lezing door Myrthe Fonck en Wouter Bol
“De effecten van de klimaatverandering op onze duinen”.

Organisatie: KNNV/afdeling Alkmaar-Den Helder en IVN Noord-Kennemerland
De lezing is in Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.
Aanvang 20.00 uur, einde ± 22.00 uur. Toegang gratis.

Myrthe Fonck en Wouter Bol zijn allebei verbonden aan het PWN.
Myrthe Fonck als senior Adviseur Natuur en Wouter Bol als boswachter, tevens coördinator van een deel van de inventarisaties in de duinen die worden beheerd door PWN.

De effecten van de klimaatverandering op onze duinen
In deze lezing zullen de effecten van klimaatverandering worden toegelicht die nu in onze duinen worden waargenomen of waarvan verwacht wordt die binnenkort te kunnen waarnemen.
Hierbij kunt u denken aan verschuivingen in soortensamenstelling van flora en fauna, fenologie en opkomst van nieuwe exoten.
Ook zal worden stilgestaan bij maatregelen die genomen kunnen worden om klimaatadaptatie in onze duinen te faciliteren.

Inschrijven