Koninklijk Genootschap Physica

Datum/Tijd
07/10/2019 - 01/04/2020
20:00 - 22:00

Zaal: Don Bosco zaal

Van oktober t/m april
Elke 1e maandag van de maand

Koninklijk Genootschap PHYSICA

Natuur- en Letterkundig Genootschap
Nemo Solus Satis Sapit”
opgericht te Alkmaar in 1782
www.genootschap-physica.nl

secretariaat en vestiging: Braspenningstraat 91
1827 JW Alkmaar
telefoon: 072-5613896
email: secr@genootschap-physica.nl

 

Het Koninklijk Genootschap Physica is een Natuur- en Letterkundig Genootschap dat is opgericht in 1782.

In de maanden oktober tot en met april organiseren wij voor onze leden lezingen op wetenschappelijk niveau. Bovendien hebben we jaarlijks een tweetal excursies.

Onze bijeenkomsten worden steeds gehouden in het Wijkcentrum Thuis in Overdie.

Als u een bijenkomst bij wilt wonen bent u van harte welkom: de toegang voor gasten is gratis. Het enige dat we vragen is uw registratie als gast bij de ingang.

Alle voordrachten beginnen om 20:00 uur en eindigen om 22:00 uur. Aan deze tijdstippen worden stipt vastgehouden.

 

Voor meer informatie kunt terecht op onze website www.genootschap-physica.nl

Aan leden en genodigden,

Convocatie voor de bijeenkomst van maandag 2 maart 2020

Het bestuur nodigt u uit voor de zesde bijeenkomst van het 237e verenigingsjaar op maandag 2 maart 2020 aanstaande om 20:00 uur stipt in het Wijkcentrum Thuis in Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

Deze avond zal spreken:

Prof. dr. J. (John) van der Oost

Hoogleraar Microbiologie aan de Wageningen University and Research

over:
CRISPR-Cas – van biologie tot toepassingen

Bacteriën hebben, net als mensen, te maken met infecties door virussen. En net als mensen, hebben ook bacteriën verschillende anti-virus systemen ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is het CRISPR-Cas systeem. Na de ontdekking in 2005 hebben we in detail uitgezocht hoe dit systeem werkt. Het bleek dat CRISPR-Cas heel specifiek het DNA van virussen kan herkennen, om het vervolgens kapot te knippen. Bovendien bleek dat we de specificiteit van de DNA-knippende enzymen heel makkelijk kunnen aanpassen. Dat betekent dat we in principe elke gewenste plek op een chromosoom (van virussen, maar ook van bacteriën, planten en dieren) kunnen knippen, om daar vervolgens een verandering aan te brengen. Deze fundamentele inzichten hebben geleid tot een revolutie. Het bacteriële afweersysteem kan gebruikt worden voor een groot aantal toepassingen, van biotechnologie (micro-organismen, planten) tot gen therapie (mensen). Misschien kan er nog wel veel meer, maar willen we dat ook …?

John van der Oost is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (1989). Na postdoc posities in Helsinki, Heidelberg en Amsterdam, is hij vanaf 1995 leider van de onderzoeksgroep Bacteriële Genetica in het Laboratorium voor Microbiologie van Wageningen Universiteit. Voor zijn onderzoek ontving hij een aantal prestigieuze subsidies van NWO (een VICI beurs (2005), twee TOP grants (2010, 2015), en een Zwaartekracht subsidie (2017), en van de European research Council (ERC Advanced Grant 2019). Hij is gekozen als lid van de European Molecular Biology Organization (EMBO, 2013), de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW, 2017), de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW, 2018), en de Academia Europaea (2019). Met name voor zijn werk aan CRISPR-Cas ontving hij in 2018 de Spinoza premie.

Toelating nieuwe leden
Op de bijeenkomst van 2 december werden de heer drs. D. Bouma uit Bergen en de heer drs. E. Braak uit Zuid-Scharwoude als lid van het Genootschap bevestigd.
Op de bijeenkomst van 2 maart 2020 zal de leden worden gevraagd te beslissen over de toelating van de heer dr. P.J.J. Admiraal uit Bergen, de heer drs. P.H. Zeijlemaker uit Heerhugowaard en de heer ir. P.H. van Wiechen uit Heiloo. De heer Admiraal is apotheker in Castricum, de heer Zeijlemaker was huisarts en orthopedisch geneeskundige en de heer Van Wiechen heeft in verschillende IT functies gewerkt bij DSM en bij Elsevier Science en na zijn pensionering was hij docent in het middelbaar onderwijs.

Excursies
De eerstvolgende excursie wordt gehouden op woensdagmiddag 11 maart 2020. We worden dan ontvangen in het gerestaureerde gebouw van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (het Trippenhuis) in Amsterdam. De excursie is volgeboekt, u kunt zich niet meer aanmelden.

Ledenvergadering
Voorafgaande aan de bijeenkomst van 2 maart (deze bijeenkomst dus) wordt om 19.00 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. U ontvangt de agenda voor die vergadering separaat.

Eerstkomende bijeenkomsten van het Genootschap:

-woensdag 11 maart 2020: excursie KNAW (Trippenhuis)
-maandag 6 april 2020: prof. dr. B. Franke over: “Genetica bij ADHD, autisme en dyslexie” -maandag 5 oktober 2020: prof. dr. D.I. Boomsma over: “Tweeling- en DNA-onderzoek”

Met vriendelijke groeten,
Geert Muggen, secretaris Koninklijk Genootschap Physica

Inschrijven