Huiskamer inloop

Dag/Datum/Tijd
Woensdag
31 augustus 2022 t/m 26 juli 2023
09:300 – 11:30 uur

Zaal: Brasserie

Kosten: geen

Geen activiteit op
19 oktober 2022
28 december 2022
4 januari 2022
1 maart 2023
3 mei 2023

De huiskamer is een plek van waaruit vrouwen uit de wijk zelf initiatief kunnen nemen voor activiteiten in het wijkcentrum en de wijk. Zij worden daarbij ondersteund door vrijwilligers en beroepskrachten van het wijkcentrum. De maandelijkse thematische bijeenkomsten zijn hiervan een voorbeeld.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Wijkcentrum. Telefoonnummer 072-5402499.
Mailen mag ook via onderstaand formulier.

naar

activiteiten

overzicht