Spreekuur Sociaal Juridische Dienstverlening

Dag/Tijd/Datum
Dinsdagochtend
09.030 – 12.00 uur

Zaal: Spreekkamer

Alleen op afspraak

 

 

 

Sociaal Juridische Dienstverlening
In Nederland zijn veel wetten en regels. Huur- of zorgtoeslag aanvragen, problemen met een uitkering of een verzekering; het kan aardig wat voeten in de aarde hebben. Loopt u vast in de bureaucratie? Dan kunt een beroep doen op de Sociaal werkers sociaal juridische dienstverlening van MEE & de Wering.Wanneer?

De Sociaal Juridische dienstverleners beantwoorden vragen over sociale voorzieningen, wetten en regelingen. Heeft u problemen met uw uitkering, worstelt u met uw belastingzaken of wilt u informatie over echtscheiding? Samen de zaken op een rij zetten, ingewikkelde formulieren invullen, soms een bezwaarschrift indienen. De Sociaal werkers van MEE & de Wering zijn onafhankelijk en helpen u te krijgen waar u recht op heeft.

Voorbeelden van vragen of problemen waarmee u terecht kunt:
– Wilt u meer weten over uw rechten als huurder?
-Bent u het niet eens met de huur-of zorgtoeslag die u heeft ontvangen?

- Wilt u weten of de terugvordering huur- of zorgtoeslag klopt?
-Krijgt u uw geld niet terug voor een ondeugdelijk product?

– Heeft de Belastingdienst naar uw mening een fout gemaakt?
-Wilt u een klacht indienen bij een instantie?

– Hoe moet u handelen als u schuldeisers heeft?
-Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van (bijzondere) bijstand?

- Wilt u meer weten over alimentatie?
-Heb ik recht op studiefinanciering?
-Wanneer heb ik recht op kind gebonden budget?

Werkwijze
De Sociaal Juridisch dienstverlener bekijkt samen met u wat de beste aanpak is voor uw probleem of vraag. Vaak is dat advies al toereikend. In enkele gevallen is het beter om te verwijzen naar andere vakspecialisten zoals een advocaat of maatschappelijk werker. Maar dat gebeurt alleen als u daarmee instemt. Mogelijk kan uw vraag niet in één keer opgelost worden of vraagt het om meer tijd dan tijdens het spreekuur beschikbaar is. U wordt dan uitgenodigd voor een vervolggesprek.

Klachtenregeling

De beroepskrachten van MEE & de Wering stellen alles in het werk om u zo goed mogelijk te helpen. Bent u toch niet tevreden en lukt het u niet het meningsverschil onderling op te lossen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie.


Voor informatie, advies of het maken van een afspraak kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch contact met ons opnemen.
088-00 75 000

naar

home

pagina

naar

aktiviteiten

overzicht