Naaiatelier

Dag/Datum/Tijd
Donderdag
1 september 2022 t/m 27 juli 2023
09:00 – 12:00 uur

Zaal: Biljartzaal

Kosten: € 20,00 voor 10 lessen

Geen activiteit op
Tijdens de schoolvakanties

Het Naai Atelier  is ontmoetingsplek voor vrouwen met verschillende culturele achtergronden die willen leren omgaan met een naaimachine en eenvoudige naaitechnieken eigen willen maken. 

Informatie / Inschrijven
Voor deelname en/of informatie kunt u contact opnemen
met het Wijkcentrum. Telefoonnummer 072-5402499.
Mailen mag ook via onderstaand formulier.

naar

activiteiten

overzicht