AVG Wijkcentrum Overdie

9 oktober 2019

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wijkcentrum Overdie heeft, waar nodig, de noodzakelijke maatregelen genomen om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Er verandert niets fundamenteels aan de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dat deden wij altijd al heel zorgvuldig.

Onderstaand het privacy beleid van Wijkcentrum Overdie dat aangeeft hoe op basis van de nieuwe wet met persoonsgegevens moet worden omgegaan en welke rechten en plichten uit de wet voortvloeien voor betrokkenen.
Wijkcentrum Overdie wil door middel van dit privacy beleid voldoen aan de eisen, zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Klik hier om het Privacy beleid te printen en/of te downloaden