Werkwijze

27 juli 2016
Houriya Abbou en Wim van Veen zijn sociaal cultureel werker in wijkcentrum Overdie. Het doel van het sociaal cultureel werk is dat wijkbewoners van Overdie mee doen – door deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten- en actief betrokken zijn bij de wijk. De sociaal cultureel werker richt zich op het stimuleren, ondersteunen en begeleiden van wijkbewoners en vrijwilligers bij het organiseren van activiteiten. Het is belangrijk dat activiteiten laagdrempelig en toegankelijk zijn voor iedere wijkbewoner en dat er een grote variatie van het programma aanbod in het wijkcentrum aanwezig is. “Meedoen” en een “Gezonde wijk” zijn twee belangrijke thema’s waar activiteiten in het wijkcentrum bij aansluiten. Heeft u een goed idee of wilt u meedoen in de vorm van vrijwilligerswerk in het wijkcentrum?

Neem dan contact op met:

 

Houriya Abbou