Fietsles

Dag/Datum/Tijd
Dinsdag
Wekelijks van
1 november t/m 20 december 2022
09:30 – 11:30 uur

Zaal: Buiten & Souterrain ( theorie)

Kosten:  € 20,00 voor 10 lessen
(betalen via strippenkaart á € 20,00)

Vrouwen kunnen deelnemen aan fietslessen. Fietsen bevordert hun mobiliteit en maakt hen minder afhankelijk van anderen. Bovendien stimuleert fietsen vrouwen om meer te bewegen.  

 

Informatie / Inschrijven
Voor informatie kunt u contact opnemen
met Houriya Abbou 06-45003533 of
het Wijkcentrum 072-5402499.
Mailen mag ook via onderstaand formulier.

naar

home

pagina

naar

aktiviteiten

overzicht

Koninklijk Genootschap Physica