Fietsles

Dag/Datum/Tijd
Woensdag
09:30 – 11:30 uur

Zaal: Buiten & Souterrain ( theorie)

Kosten:  € 20,00 voor 10 lessen

Cursus start bij voldoende aanmeldingen.

Vrouwen kunnen deelnemen aan fietslessen. Fietsen bevordert hun mobiliteit en maakt hen minder afhankelijk van anderen. Bovendien stimuleert fietsen vrouwen om meer te bewegen.  

 

Informatie / Inschrijven
Voor informatie kunt u contact opnemen
met Houriya Abbou 06-45003533 of
het Wijkcentrum 072-5402499.
Mailen mag ook via onderstaand formulier.

naar

home

pagina

naar

aktiviteiten

overzicht

Koninklijk Genootschap Physica