Werkwijze

Houriya Abbou en Wim van Veen zijn sociaal cultureel werker in Wijkcentrum Overdie.  Zij richten zich op het stimuleren, ondersteunen en begeleiden van wijkbewoners en vrijwilligers bij het organiseren van activiteiten. De activiteiten zijn laagdrempelig en toegankelijk voor iedere wijkbewoner. Het programma-aanbod is in het wijkcentrum beschikbaar. De vaste activiteiten staan ook op onze website onder het kopje Activiteitenoverzicht. Meedoen, Gezonde wijk en Betekenisvol zijn vormen belangrijke thema’s waar activiteiten in het wijkcentrum bij aansluiten.

Heeft u een goed idee of wilt u meedoen in de vorm van vrijwilligerswerk in het wijkcentrum?
 

Neem dan contact op met:

Houriya Abbou                                                        

 

naar

home

pagina

naar

Sociaal

Cultureel Werk