Vacatures

vacature-internet_G-1024x1024

Bestuurslid (Penningmeester)

Stichting Wijkcentrum Overdie (hierna te noemen WCO) is op zoek naar een bestuurslid voor het medebesturen van het dagelijks beheer en het Sociaal Cultureel Werk (hierna te noemen SCW)

De organisatie
WCO zet zich in als non-profit dienstverlener voor de bewoners van de wijk Overdie.
Daartoe organiseert het WCO met behulp van Sociaal Cultureel Werk verschillende activiteiten om zo wijkbewoners te stimuleren en bij elkaar te brengen.
WCO staat open voor initiatieven van bewoners, biedt ruimte en begeleiding om hen in staat te stellen sociaal culturele activiteiten zelfstandig en naar eigen inzicht in te richten.
De projecten van SCW worden verwezenlijkt met ondersteuning van de Gemeente Alkmaar en andere partners in de keten. Daarnaast wordt middels de exploitatie van de diverse ruimten het bedrijfsleven naar de wijk toe getrokken.

Het bestuur bestaat op dit moment uit vier vrijwilligers met ieder een eigen portefeuille. 
Het personeel van het WCO bestaat uit zes (betaalde) barmedewerkers, drie ZZP’ers, een activiteitenbegeleider, een beheerder, een assistent beheerder en ruim zeventig vrijwilligers.

Takenpakket
Deelnemen aan vergaderingen. Het bestuur vergadert iedere zes weken. Indien nodig wordt er tussentijds contact onderhouden door te mailen, bellen en dergelijke.
Het maken van een Meerjarenbegroting en -budget t.b.v. exploitatie en sociaal culturele activiteiten.
Fungeren als brug tussen het bestuur en SCW. Zorgen voor de integrale afstemming en evaluatie van diverse WMO projecten met de drie ZZP’ers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het SCW.
Tijdbesteding is wekelijks naar eigen inzicht.
Vergaderen en onderhandelen met gemeente ambtenaren over de hoogte van de jaarlijkse subsidieaanvraag en de bedrijfsvoering.

Competenties
• Integer;
• Besluitvaardig;
• Financieel inzicht;
• Zelfstandig;
• Budgetbeheer;
• Strategisch Plannen;
• Analytisch;
• Assertief;
• Samenwerken;
• Discipline

Eisen
Je hebt minimaal een mbo+ / hbo denkniveau in een financiële, bedrijfskundige of bestuurlijke richting en/of relevante werkervaring. 

Je voelt en toont verbondenheid met de organisatie en omgeving. 

Je beschikt over competenties die bijdragen aan het bestuur.

Je bent beslissingsbevoegd en dient dus communicatief vaardig te zijn.

Wat het WCO biedt
Werken als vrijwilliger voor het WCO biedt je de kans bestuurlijke vaardigheden te versterken; advies- en strategische vaardigheden verder te ontwikkelen; je netwerk uit te breiden en maatschappelijk betrokken te zijn. Je zal werken met leuke gedegen collega’s. 
Ten slotte heb je recht op een vrijwilligersvergoeding.

Heb je belangstelling om het bestuur van het WCO te komen versterken?

Stuur je CV en motivatie naar het volgende emailadres: voorzitter@thuisinoverdie.nl of vragen bel 072-5336611.

Afwassers op oproepbasis

Voor het Wijkcentrum in Overdie (Alkmaar) zijn we op zoek naar afwassers die op verschillende drukke momenten ons gezellige team van barmedewerkers komen versterken.

De tijden zijn meestal:
– op dinsdag- en donderdagmiddag
– op maandag-, dinsdag- en donderdagavond

Peter Glashouwer & Anja van Willegen, team beheer

Informatie en/of vragen?
U kunt dan contact opnemen met het Wijkcentrum.
Peter Glashouwer, beheerder
Telefoonnummer 072-5402499
beheer@thuisinoverdie.nl

naar

home

pagina

naar

Sociaal

Cultureel Werk