Koninklijk Genootschap Physica

Dag//Tijd/Datum
Maandagavond
20:00 – 22:00 uur

3 oktober 2022
7 november 2022
12 december 2022 
9 januari 2023
6 februari 2023
6 maart 2023
3 april 2023

 

Zaal: Don Boscozaal

Het Koninklijk Genootschap Physica is een Natuur- en Letterkundig Genootschap dat is opgericht in 1782.

In de maanden oktober tot en met april organiseren wij voor onze leden lezingen op wetenschappelijk niveau. Bovendien hebben we jaarlijks een tweetal excursies.
Onze bijeenkomsten worden steeds gehouden in het Wijkcentrum Thuis in Overdie.
Als u een bijeenkomst bij wilt wonen bent u van harte welkom: de toegang voor gasten is gratis. Het enige dat we vragen is uw registratie als gast bij de ingang.
Alle voordrachten beginnen om 20:00 uur en eindigen om 22:00 uur. Aan deze tijdstippen worden stipt vastgehouden.

Voor meer informatie kunt terecht op onze website www.genootschap-physica.nl

Informatie 
Dhr. Jacob Stam (secretaris)
secr@genootschap-physica.nl

Hieronder volgt een overzicht van de lezingen die het genootschap voor het seizoen 2022 – 2023 organiseert.

3 oktober 2022 prof. dr. M. (Marc) Oostendorp:
Logische talen, eenvoudige talen, mooie talen: taalmakers van de verlichting tot nu

7 november 2022 prof. dr. M.J. (Mark) Post:
Vlees zonder dieren te hoeven slachten

12 december 2022 dr.ir. B. (bart) Verheggen:
Klimaatverandering en de maatschappelijke discussie hierover

 

9 januari 2023 prof. dr. J.A. (Judi) Mesman:
Welke invloed hebben opvoeding en onderwijs op het wereldbeeld van kinderen?

6 februari 2023 prof. dr. ir. L.M.K (Lieven) Vandersypen:
Quantum Computing

6 maart 2023 prof. dr. H. (Henk) te Velde:
Politiek leiderschap

3 april 2023 prof. dr. R.S.W. (Roderik) van de Wal:
Zeespiegelstijging, hoeveel en waar is het echt een probleem?

naar

activiteiten

overzicht