Vereniging Nederland-Noorwegen

Dag/Tijd/Datum
Vrijdagavond
20.00 – 22.30 uur

9 september 2022
14 oktober 2022
18 november 2022
22 december – Julefest

Zaal:
Okerzaal

Entreeleden € 3,00 en niet-leden € 6,00.

De vereniging Nederland-Noorwegen organiseert maandelijks lezingen in wijkcentrum Overdie.

Informatie onderwerpen
ij.bruijn@kpnplanet.nl

Lezing door Jack de Vries op vrijdagavond 9 september 2022:
“Edvard Munch – Vincent van Gogh”

In 2015 presenteerde het Van Gogh Museum Munch : Van Gogh, een tentoonstelling die het werk van Vincent van Gogh en Edvard Munch voor het eerst in de geschiedenis samenbracht.
In deze tentoonstelling stonden de raakvlakken in het werk van beide schilders centraal.
Zoals parallelle lijnen hun eigen weg volgen naast elkaar, maakten de Noorse schilder Edvard Munch (1863-1944) en Vincent van Gogh (1853-1890) hun werk onafhankelijk van elkaar.
Van Gogh zag nooit het werk van Munch. De Noor lijkt aandachtig gekeken te hebben naar het werk van Van Gogh.
De lezing van Jack de Vries heeft als uitgangspunt het werk van beide schilders te vergelijken. Dit zal worden gedaan met zelfportretten, verhoudingen van mensen onderling en eigen gevoelens ten opzichte van het leven. Deze thema’s zijn zowel in vorm als kleur sterk expressief, realistisch en symbolisch.

Munch - zelfportret bij het raam

naar

home

pagina

naar

aktiviteiten

overzicht