Nederlandse les

Dag/Datum/Tijd
Woensdag
31 augustus 2022 t/m 26 juli 2023
10.00 – 12:00 uur

Zaal: Biljartzaal

Kosten: € 2,00 per keer, inclusief kopje
koffie of thee
(betalen via strippenkaart á € 20,00)

Geen activiteit op
2022
19 oktober
28 december
2023
4 januari
1 maart
3 mei

Wijkbewoners die niet of onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en voor wie de reguliere taalcursussen te hoogdrempelig zijn kunnen deelnemen aan (extra) Nederlandse lessen.

Informatie / Inschrijven
Voor informatie kunt u contact opnemen Houriya Abbou 045003533 of  het Wijkcentrum. 072-5402499.
Mailen mag ook via onderstaand formulier.

naar

home

pagina

naar

aktiviteiten

overzicht