VVAO

Dag/Datum/Tijd
Zie jaarprogramma 2024 onderaan de site

Tijden middag: inloop 14.00 uur, aanvang lezing 14.30 uur
Tijden avond: inloop 19.30 uur, aanvang lezing 20.00 uur

Zaal: Don Bosco-, Oker-, Rode of Paarse zaal

VVAO Noord-Holland Noord

De VVAO is al ruim 100 jaar het kennisnetwerk voor ambitieuze, hoogopgeleide, sociaal betrokken vrouwen. De afdeling Noord-Holland Noord biedt vrouwen al meer dan 55 jaar de gelegenheid om elkaar tijdens een verscheidenheid aan activiteiten te ontmoeten.

Binnen de afdeling Noord-Holland Noord zijn momenteel 160 vrouwen actief. Ieder jaar kiezen we een thema en rond dit thema verzorgen we zeven lezingen in het Wijkcentrum Thuis in Overdie. In 2024 is ons thema Over de grens: vrouwen in andere culturen.

Naast deze themabijeenkomsten zijn er ook kringbijeenkomsten en bijeenkomsten van de zogeheten postcodegroepen. In de kringen is veel aandacht voor culturele en sociale activiteiten. Er zijn literaire, biografie-, museum- en wandelkringen en er is een bridge-, filosofie-, poëzie- en toneelkring. In de postcodegroepen is er de gelegenheid om vrouwen uit je naaste omgeving te leren kennen, samen activiteiten te ondernemen en ervaringen uit te wisselen.

Nadere informatie over het programma van de themabijeenkomsten is hier (link naar jaarprogramma) te vinden. Wil je graag een keer een lezing bijwonen? Stuur dan een e-mail naar
noord-holland-noord@vvao.nl met je naam, e-mailadres en de datum van de lezing.
Deelname is kosteloos.

Informatie 
Voor meer informatie over de VVAO en het lidmaatschap kun je kijken op onze afdelingswebsite: 

Er is ook een mogelijkheid om een vrijblijvend kennismakingslidmaatschap voor drie maanden aan te vragen.

Meer informatie over de VVAO, het kennismakingslidmaatschap en het lidmaatschap vind je hier:

Jaarprogramma VVAO, afdeling Noord-Holland-Noord 2024

Het jaarthema voor 2024 is ‘Over de grens: vrouwen in andere culturen’

De sprekers zullen jullie meenemen naar landen als India, Indonesië, Iran, Japan en China. Daarnaast is er een avond gewijd aan muziek als verbinding tussen culturen en is er, ook in het kader van de campagne ‘Orange the World’ aandacht voor wereldwijd geweld tegen vrouwen en meisjes. 

Dinsdagmiddag 20 februari komt Alexander Reeuwijk nu eens niet als interviewer maar als groot kenner van het immense land India. Aan de hand van zijn onlangs verschenen boek belicht hij de positie van de vrouw waarbij hij ingaat op huwelijk, kaste, de snelle veranderingen, feesten en tradities.

Woensdagmiddag 20 maart verwelkomen we Dido Michielsen. Deze schrijfster, bekend van o.a. de roman Lichter dan ik, stamt af van een njai, de bijvrouw van een Hollandse man in voormalig Nederlands Indië. Haar boek behelst het aangrijpende levensverhaal van een Javaanse vrouw die haar leven vorm probeert te geven in de snel veranderende maatschappij.


 

Donderdagmiddag 18 april neemt schrijfster en journalist Marja Vuijsje ons mee naar Iran, het land waar zij veel vrienden heeft wonen. Zij is daardoor goed op de hoogte van de strijdbaarheid van met name veel meisjes die de straat op gaan om te protesteren tegen het dragen van een hoofddoek en andere onvrijheden.

Vrijdagavond 17 mei is het de beurt aan Hoogleraar Letteren en Cultuur van Japan Ivo Smits aan de universiteit van Leiden. Naast literatuur houdt hij zich bezig met Japanse film. In zijn lezing komt de rol van de Japanse vrouw in verleden en heden aan de orde.

Juni. Aan de bijeenkomst van deze maand wordt nog hard gewerkt. Het wordt in ieder geval geen lezing, maar iets compleet anders. 

Vrijdagavond 27 september staat in het teken van wereldmuziek. Als oprichtster van Musicians Without Borders laat Laura Hassler ons ervaren dat muziek een middel kan zijn om verbinding te maken en te versterken. Iets wat broodnodig is in onze steeds meer verdeelde wereld.

Dinsdagmiddag 22 oktober komt de bekende reisschrijfster Carolijn Visser naar Overdie. Ze reist vooral door landen als China en Tibet. Haar boek ‘Vrouwen in den vreemde’ past naadloos in ons jaarprogramma.

Vrijdagavond 29 november is gereserveerd voor een spreker van de organisatie Artsen Zonder Grenzen die zal ingaan op de hulp aan vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld.

 

naar

home

pagina

naar

aktiviteiten

overzicht